Διατελέσαντα Μέλη της Δ.Ε.

ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ « ΠΑΝ. Α. ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ »

ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ( 1911 ) ΕΩΣ 2016

 

 

Πλάτωνας Βέγιας ( Αντιπρόεδρος – Πρόεδρος )

Λουκάς Ροσόλυμος  ( Αντιπρόεδρος – Πρόεδρος )

Ιάκωβος Σάνδερς  [ James Sanders ]

Γεράσιμος Βαλλιάνος (Αντιπρόεδρος – Πρόεδρος )

Δημήτριος Δεστούνης

Διονύσιος Α. Δαυής

Σπυρίδων Βαλλιάνος

Παναγής Αγγελάτος

Γεράσιμος Π. Αγγελάτος ( Πρόεδρος )

… Χαριτάτος

Αθανάσιος Ρωμάνος ( Πρόεδρος )

Γεράσιμος Α. Λασκαράτος ( Αντιπρόεδρος  )

Κωνσταντίνος Διον. Μαρινάτος ( Ταμίας )

Ιωάννης Α. Ρωμάνος ( Πρόεδρος )

Ανδρέας Ι. Πεταλούδης ( Αντιπρόεδρος – Πρόεδρος )

Ευάγγελος Βασ. Δεστούνης

Νικόλαος Α. Δελλαπόρτας

Παναγής Γερ. Βάλσαμος

Χαράλαμπος Δημ. Ματιάτος

Κοσμέτος Παν. Φωκάς- Κοσμετάτος

Γεώργιος Γερ. Πινιατώρος ( Ταμίας )

Γεράσιμος Π. Στίβα

Ιωάννης Ανδ. Πεταλούδης ( Πρόεδρος )

Αλέξανδρος Ιωαν. Ρωμάνος ( Αντιπρόεδρος )

Νικόλαος Σωκ. Ζερβός

Νικόλαος Π. Κοσμετάτος

Χριστόφορος  Ματιάτος

Γεράσιμος Αλ. Βανδώρος ( Αντιπρόεδρος – Πρόεδρος )

Γεώργιος Γερ. Ιακωβάτος ( Ταμίας )

Αγγελο-Διονύσιος Ανδ. Δεμπόνος

Νικόλαος Δημ. Τρωϊάνος ( Ταμίας – Αντιπρόεδρος – Πρόεδρος )

Γεώργιος Σπυρ. Κουρής ( Ταμίας – Γραμματέας – Αντιπρόεδρος – Πρόεδρος  )

Γεράσιμος Μιχ. Βλάχος

Γεράσιμος Σπυρ. Μπάλλας

Αθανάσιος Γερ. Μουΐκης

Γεράσιμος Σωκ. Γαλιατσάτος ( Ταμίας )

Ευρυβιάδης Σπυρ. Σκλάβος ( Πρόεδρος )

Σπυρογιάννης Παν. Φωκάς ( Ταμίας – Γραμματέας – Αντιπρόεδρος – Πρόεδρος   )

Παναγής Δημ. Μουστάκης

Ευρώπη Μοσχονά- Μαραγκάκη ( Γραμματέας )

Γεώργιος Αναστ. Σιμάτος

Σπυρίδων Πολ. Χουρμούζης ( Ταμίας – Πρόεδρος )

Διονύσιος Νικ. Μαζαράκης

Γεράσιμος Οδυσ. Μεταξάς

Πέτρος Γερ. Πετράτος ( Γραμματέας – Αντιπρόεδρος – Πρόεδρος )

Γεράσιμος Διον. Τραυλός ( Γραμματέας )

Ελένη Π. Λούζη ( Γραμματέας )

Νικόλαος Γεωργ. Μπούκας ( Γραμματέας )

Γεράσιμος Φωτ. Νεόφυτος

Ιλαριανή Γρηγ. Τζανετάτου

 

* Η σειρά αναγραφής των ονομάτων βασίστηκε στην ημερομηνία έκδοσης ΦΕΚ διορισμού τους από το αρμόδιο Υπουργείο.