Διατελέσαντα Μέλη της Δ.Ε.

ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ « ΣΠΥΡ. Φ. ΑΝΤΥΠΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ » ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ( 1994 ) ΤΟΥ ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ( 2014 ).

Γεράσιμος Αλ. Βανδώρος ( Πρόεδρος )
Νικόλαος Δ. Τρωϊάνος ( Πρόεδρος )
Γεώργιος Σπυρ. Κουρής ( Ταμίας – Αντιπρόεδρος – Πρόεδρος )
Γεράσιμος Μ. Βλάχος
Γεράσιμος Σπυρ. Μπάλλας
Αθανάσιος Γερ. Μουϊκης
Γεράσιμος Σωκ. Γαλιατσάτος ( Ταμίας )
Ευρυβιάδης Σπυρ. Σκλάβος ( Πρόεδρος – Ταμίας )
Σπυρογιάννης Παν. Φωκάς ( Αντιπρόεδρος – Πρόεδρος )
Παναγής Δ. Μουστάκης
Ευρώπη Μοσχονά Μαραγκάκη ( Γραμματέας )
Σπυρίδων Πολ. Χουρμούζης ( Ταμίας – Πρόεδρος )
Διονύσιος Νικ. Μαζαράκης
Γεράσιμος Οδυσ. Μεταξάς
Πέτρος Γερ. Πετράτος ( Γραμματέας – Αντιπρόεδρος – Πρόεδρος )
Γεράσιμος Διον. Τραυλός ( Γραμματέας )
Ελένη Π. Λούζη ( Αντιπρόεδρος – Γραμματέας )