Προκήρυξη Οικονομικής Ενίσχυσης Αναξιοπαθούντων 2019

Η Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος «Σπυρίδωνος Φ. Αντύπα Υπέρ της Κεφαλληνίας», σύμφωνα με τον ισχύοντα Οργανισμό του ( Φ.Ε.Κ.815/1.11.1994 άρθρο 2 § α και ζ ) και των άρθρων 2 και 56 § 1 του Ν. 4182/2013 προκηρύσσει την Οικονομική Ενίσχυση Αναξιοπαθούντων συμπολιτών μας για το 2019.

 

Πατήστε εδώ για την προκήρυξη

 

Προσοχή: Οι αιτήσεις μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποστέλλονται αποκλειστικά και μόνο ταχυδρομικώς σε κλειστό φάκελο με συστημένη επιστολή.