Προκήρυξη Υποτροφιών Ακ. Έτους 2020-2021

Έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του Ιδρύματος (http://klirvaglianos.gr/antypas) η προκήρυξη των υποτροφιών για το Ακ. Έτος 2020 – 2021 καθώς και η σχετική ηλεκτρονική αίτηση.

Προκήρυξη Υποτροφιών Ακ. Έτος 2020 – 2021

Εδώ η Προκήρυξη και η Αίτηση