Δελτίο Τύπου – Έγκριση Υποτροφιών

Αργοστόλι, 16-6-2020

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΠΥΡ. Φ. ΑΝΤΥΠΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Καλ. Βεργωτή 5, Αργοστόλι 28100

Πληρ: Μ. Χοϊδά

Τηλ: 2671-0-22524  / Φαξ: 26710-22505

e-mail: contact@klirvaglianos.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος «Σπυρ. Φ. Αντύπα Υπέρ της Κεφαλληνίας» ανακοινώνει ότι με την υπ΄αριθ. 414/11-5-2020 Πράξη της ενέκρινε την χορήγηση δύο (2) υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Η σχετική απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος εγκρίθηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων με το υπ΄αριθ. 2086/29-5-2020 έγγραφο και από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου – Δυτ. Ελλάδας – Ιονίου με το υπ΄αριθ. 85503/5-6-2020 έγγραφο.

 

Για την Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος

Η Πρόεδρος

 Ιλαριανή Τζανετάτου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔ ΕΤΟΥΣ 2020 2021