Προκήρυξη Υποτροφιών Ακ. Έτους 2022-2023

Έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του Ιδρύματος (http://klirvaglianos.gr/antypas) η προκήρυξη των υποτροφιών για το Ακ. Έτος 2022 – 2023 καθώς και η σχετική ηλεκτρονική αίτηση.

Δείτε εδώ την προκήρυξη: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 2022 – 2023

Δείτε εδώ την Προκήρυξη και την Αίτηση

Προθεσμία Υποβολών: Κυριακή 1η Μαΐου 2022 και ώρα 23:59