ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΙΝ ΑΓ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΦΕΒ 2022

Η Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος «Παναγή Α. Βαλλιάνου» διενεργεί πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την μικρότερη προσφερόμενη τιμή κατά τις διατάξεις των παρ. 3-5 του άρθρου 45 του Νόμου 4182/2013 για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Εργασίες επισκευής και αποκατάστασης Ι.Ν. Αγ. Βασιλείου Κεραμειών και περιβάλλοντος χώρου.

!! ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΙΝ ΑΓ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΦΕΒ 2022
 !!